1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έργα Δημόσιου χαρακτήρα

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.4, 19.2.5 και 19.2.6 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η Αναπτυξιακή Νομού Πέλλας  Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Περιοχή εφαρμογής: Το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ από τους Δήμους Πέλλας και Έδεσσας εξαιρούνται οι Δημοτικές Κοινότητες Γιαννιτσών και Έδεσσας αντίστοιχα οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.885.500,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16-04-2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 28-09-2018

Αρχεία