Χρήσιμα (πληρωμή, παρακολούθηση, κ.λπ. ενταγμένων πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα)

1. Υπουργική Απόφαση 13215_2017 Αρχική και οι 2 τροποποιήσεις της