Πρόγραμμα CLLD/ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υπέβαλε η Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. Ο.Τ.Α. με δράσεις υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι:

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1η

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2η

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3η

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4η

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ