Πρόσκληση Γ.Σ. 2022

22/08/2022

Πρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

05 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 18:30, αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Έδεσσας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία