Διακήρυξη HALMSTAD

01/04/2022
Halmstad Declaration

Στο πλαίσιο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου ELARD, εκδόθηκε η συνημμένη Διακήρυξη, πού έλαβε τίτλο "ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ HALMSTAD", η οποία αναφέρεται στη στήριξη της ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρώπης μέσω δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών.

Την επισυνάπτουμε σε Αγγλική και Ελληνική έκδοση.