Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές – δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020

20/11/2020

European Network Runtal Development

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις σκέψεις και τις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την εμπειρία τους σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές. Σκοπός του ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις/απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές σήμερα και επίσης όσον αφορά τις αλλαγές που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να σημειωθούν στις αγροτικές περιοχές έως το 2040. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το 2021.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό από 7/9/2020 έως τις 30/11/2020.

Για να διαλέξετε την ελληνική έκδοση θα πατήσετε στο πάνω μέρος της σελίδας που γράφει english και σας παραπέμπει σε μία άλλη σελίδα που έχει όλες τις γλώσσες. Επιλέγετε την ελληνική και στη συνέχεια σας βρίσκεστε στο ακόλουθο παράθυρο (αφού κατεβείτε με scroll down)

______________________

Σχετικά:

  1. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
  2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020