Πρόσκληση Γ.Σ. 2020

25/08/2020

Γ.Σ maskΠρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 18:30, αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Έδεσσας.

Επισημαίνουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

Επισυναπτόμενα Αρχεία