Μητρώο μελετητών Νομού Πέλλας

(Ενδεικτικός Κατάλογος για την διευκόλυνση των Επενδυτών)

Για προσθήκη στο μητρώο μελετητών Ν. Πέλλας ή επικαιροποίηση στοιχείων, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση και επισυνάψτε την στο email με θέμα:
"Προσθήκη στο μητρώο μελετητών Ν. Πέλλας  <το όνομα σας>" ή "Επικαιροποίηση στοιχείων μητρώου μελετητών Ν. Πέλλας  <το όνομα σας>" αντίστοιχα.
Αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ. Εγγραφή ή Επικαιροποίηση στοιχείων  στο μητρώο μελετητών Ν. Πέλλας

α/α Μελετητής - Επωνυμία Ιδιότητα  Αντικείμενο δραστηριότητας Διεύθυνση Τ. Κ. Πόλη Νομός Τηλ. Σταθερό Τηλ. Κινητό e-mail 
1 ASF IKE-ΒΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπόνηση χρηματοδοτικών μελετών, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες Τσιμισκή 31 58200 Έδεσσα Πέλλας ΄2381022383 6936622383 info@asfike.gr , investments@asfike.gr 
2 ΒΑΛΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ "EcoVibes" ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ περιβαλλοντικές μελέτες & Αδειοδοτήσεις, διαχείριση αποβλήτων, επενδύσεις ΑΠΕ, πράσινες τεχνολογίες αιχμής, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ευρωπαϊκά προγράμματα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 10 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 023 351 6976 572 673 anvaltsis@gmail.com
3 ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε." ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομοτεχνικές μελέτες, σύνταξη-υποβολή και παρακολούθηση φακέλων σε προγράμματα ΕΣΠΑ Αθανασίου Στόγιου 22 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 020 306 6944 335 764 info@epichirin.gr
4 ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής Δημοκρατίας 3 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 400 307 6980 087 441 &
 6909 715 822
geodalk@otenet.gr & g.dalkalitsis@gmail.com
5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Structus "Argo" ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Waste Management Υπηρεσίες γεωργικών μελετών Δημοκρατίας 5 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 023 234 6984 206 565 real@structus.gr, ignatiadoumagda@yahoo.gr 
6 ΚΟΙΝΟΤΟΜΗ - Γ.ΜΠΛΑΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και υπηρεσίες-εκπόνηση χρηματοδοτικών μελετών Νικομηδείας 63 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 100 310   info@kinotomi.gr
7 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σύνταξη φακέλων για υποβολή σε επιδοτούμενα προγράμματα/εκπόνηση μελετών για έκδοση οικοδομικών άδειων/επίβλεψή έργων/σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών κλπ. για δημοσία έργα/τακτοποιήσεις αυθαίρετων με τους Ν.3843/2010, 4014/2011 και 4178/2012/σύνταξη φακέλων για αδειοδότηση επιχειρήσεων Α. Δημητρίου 9 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 025 968 6977 435 651 elenkoukoul@gmail.com 
8 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΔΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ Αρχιτεκτονικές μελέτες-επιβλέψεις κτιρίων, αρχιτεκτονική τοπίου: μελέτες-επιβλέψεις διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων Βεροίας 13 58200 Έδεσσα Πέλλας   6973 404 072 despoinamax@gmail.com
9 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   “STRUCTUS” ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων, κατασκευή οικοδομικών έργων, μεσιτείες αστικών συμβάσεων, μελετητής δημοσίων έργων τάξης Β’ κατ.6 &8, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δημοκρατίας 5 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 023 234 6977 245 907 design@structus.gr
10 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σύνταξη επενδυτικών σχεδίων-παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων-σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών Κωνσταντινουπόλεως  17 582 00 Έδεσσα Πέλλας   6947 607 415 lazarosten@gmail.com
11 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Υπηρεσίες γεωργικών μελετών Ριζάρι 58200 Έδεσσα Πέλλας 2381 091 406 6932 809 770 info@aeiforiapella.gr 
12 ERGOPARTNERS O.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   Φραγκοπούλου & Εγνατίας 74 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 056 030   info@ergopartners.gr   
13 NOVAPLAN ΙΚΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Υπηρεσίες γεωργικών μελετών, σύμβουλοι ανάπτυξης, σύμβουλοι για έλεγχο ποιότητας, εκπαίδευση Ελ.Βενιζέλου 110 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 082 889   novaplan@otenet.gr
14 ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ - ΒΟΥΤΣΑΣ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατασκευές κτιρίων (κατοικίας και επαγγελματικής χρήσης, Η/Μ έργα, κατασκευή έργων ΑΠΕ, έργα φωτισμού, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αντίστοιχες μελέτες για τα ανωτέρω Αρβανίτη 8 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 025 345 6980 282 282 chris@michanikoi.gr christos.voutsas@gmail.com 
15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αρχιτεκτονικές μελέτες, επίβλεψη, κατασκευή, στατικές-περιβαλλοντικές –ενεργειακές μελέτες (σε συνεργασία με την Γεωργιάδου Ιωάννα-Πολιτικό Μηχανικό) Καποδιστρίου 10 58100 Γιαννιτσά Πέλλας   69479 23139 pelagiarch@yahoo.gr
16 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  εκπόνηση γεωργικών μελετών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και δηλώσεις ΟΣΔΕ 1ο χλμ Γιαννιτσών-Θεσααλονίκης   Γιαννιτσά Πέλλας 2382 504 781   katerina.biniatidou@euroagro.gr 
17 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Χ. ΗΡΑΚΛΗ μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και περιβαλλοντικές Κ. Νικηφόρου 12 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 081 126 6945 970 993 irkirgeologos@gmail.com
18 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  ΓΕΩΠΟΝΟΣ -ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ Μελετητικό γραφείο 3ο χλμ. Γιαννιτσών -Θεσ/νίκης 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 024 949   eugenigian@gmail.com  
19 ΜΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Ε.-FARMER SECRET  ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ παροχή συμβουλών και υποστήριξη γεωργικών-αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων /δηλώσεις ΟΣΔΕ/προγράμματα ΔΥΠΑ-ΕΣΠΑ-LEADER Εγνατίας 78 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382700600 6932850039 info@farmersecret.gr  
20 ΠΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ   Βελίκα Ρώμα 12 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 024 483 6948 535 594 info@panidis.eu
21 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Λογιστική τήρηση –ενημέρωση βιβλίων Α’ και Β’ κατηγορίας, συμβουλευτική για προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ Ελ.Βενιζέλου 138 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 022 261   papanikolaou.info@gmail.com 
22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μελετητές δημοσίων και ιδιωτικών έργων-μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 16 τάξης Γ-μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 13 τάξης Β Ταγματάρχου Πάστρα 1 58100 Γιαννιτσά Πέλλας 2382 024 565 6971 708 281 a.parask93@gmail.com
23 ΔΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. "ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Ε" ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τεχνική εταιρεία Πολυτεχνείου 7 58400 Αριδαία Πέλλας 2384 023 186 6940 722 777  
24 ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ  ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δραστηριότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τεχνικών έργων (δημοσίων και ιδιωτικών) και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση, κατασκευή και λειτουργία έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ειδικότερα, γνώστης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και στην αδειοδότηση διαφόρων βιομηχανιών-βιοτεχνιών Λοχ. Πασσιά 39 58400 Αριδαία Πέλλας 2384 500 858 6932 420 212 kkanon@yahoo.com 
25 ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μελέτες-επιβλέψεις Παύλου Μελά 10 58400 Αριδαία Πέλλας 2384 023 633   cadoikein@yahoo.gr
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μελέτες-κατασκευές ιδιωτικών και δημοσίων έργων Αγίων Πάντων 13 58400 Αριδαία Πέλλας 2384 021 175   dpapado2306@yahoo.gr
27 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, φοροτεχνικές υπηρεσίες, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων Αγίων Πάντων 6 58400 Αριδαία Πέλλας 2384502292 6973615994 logistikostap@gmail.com 
28 ΧΩΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ "HELLAS AGRIBUSINESS ΙΚΕ" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Υπηρεσίες ΟΣΔΕ-Μελέτες Κύπρου 42 58400 Αριδαία Πέλλας 2384 022 137   hellasagribusiness@gmail.com 
29 ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΙΚΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ γεωργικοί σύμβουλοι-προγράμματα-μελέτες-πιστοποίηση-σύμβουλοι επιχειρησεων  Δαβάκη 15 58500 Σκύδρα Πέλλας 2381 082 692   info@agrolisis.gr 
30 ΛΟΓΓΟΣ Ε. - ΔΟΥΜΟΥ Ε. Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύμβουλοι ανάπτυξης & επιχειρήσεων-μελετητές 24ης Ιουλίου 2 58500 Σκύδρα Πέλλας 2381 052 325   innovationmentors@gmail.com
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ "FOXACCOUNTING"  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ Προγράμματα LEADER, Μέτρα-Άξονες, κοινωνία της πληροφορίας, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠΑΝΕΚ, τριτοβάθμιοι, Νεοφυή, ΜΜΕ, ΕΕΤΑΑ Συμβολή 24ης Ιουλίου & Ευξείνου Πόντου 58500 Σκύδρα Πέλλας 2381 501 151 6977 866 313 info@Foxaccounting.gr
32 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σύμβουλοι αναπτυξιακών προγραμμάτων γεωπονικές και περιβαλλοντικές μελέτες/συστήματα διαχείρισης πόρων Αργυρουπόλεως 18 58200 Σκύδρα Πέλλας 2381 052 377   spi@spi.gr
33 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομολόγος εξειδικευμένος στην επιχειρησιακή έρευνα, σύμβουλος επιχειρήσεων, φοροτεχνικός λογιστής, εκπόνηση και ολοκλήρωση οικονομοτεχνικών μελετών επιχειρησιακών προγραμμάτων κάθε είδους Παυσανίου 7 59131 Βέροια Ημαθίας 2331 024 270 6974 722 929 pasidar@otenet.gr pasidar@gmail.com  
34 SIVVAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 57008 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 948 851 6945585134 & 6955036309 meletes@sivvas.com
35 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εκπόνηση μελετών Βας.Όλγας 145 54645 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 887 244   argya@otenet.gr 
36 Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  Εκπόνηση τεχνικών μελετών Ι. Κρανιδιώτη 2 57001 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 869 669   malv@tee.gr 
37 ΔΑΝΑΚΑΚΗ ΣΥΜΕΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ εκτίμηση, αξιολόγηση, εκπόνηση & διαχείριση οικονομοτεχνικών μελετών για υπαγωγή επενδύσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σε Αναπτυξιακούς Νόμους και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Leader, Ν.4933/2016, ΕΣΠΑ, Erasmus, Horizon κ.'α.) Σπετσών 7 54645 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης   6985 022 303 m.danakaki@gmail.com
38 ΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος τεχνικού γραφείου «Αναλογία»/Μελετητής δημοσίων έργων: Συγκοινωνιακών έργων-κατηγορία 10 (Α’ τάξης), & Περιβαλλοντικών μελετών-κατηγορία 27 (Α’τάξης), γνώστης του Γοκ και του Νοκ Ελλησπόντου 26 55132 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 437 799 6974 637 817 gdaris@analogia.gr
39 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ-DELTA CONSULTINGS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας 55634 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2312 208 820 6945 222 263 info@deltaconsulting.gr  
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος τεχνικού γραφείου «Αναλογία» /Μελετητής Δημοσίων Έργων: Στατικών μελετών-Κατηγορία 8 (Β’τάξης) & Γεωτεχνικών μελετών-Κατηγορία 21 (Α’τάξης), Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης Β’ τάξης, Γνώστης του Γοκ και του Νοκ Ελλησπόντου 26 55132 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 437 799 6974 230 178 abkon@analogia.gr
41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος τεχνικού γραφείου «Αναλογία»/Μελετητής Δημοσίων Έργων: Τοπογραφικών μελετών-κατηγορία 16 (Β’ τάξης) & Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών Μελετών-κατηγορία 02 (Α’ τάξης), Γνώστης του Γοκ και του Νοκ Ελλησπόντου 26 55132 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 437 799 6979 672 778 stelkon@analogia.gr
42 ΜΑΛΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εκπόνηση μελετών Ι. Κρανιδιώτη 2 57001 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 869 669   alioka@civil.auth.gr 
43 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε   Διοίκηση και διαχείριση έργων, μελέτες κτιριακών έργων, αποκατάσταση και αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων και συνόλων, αστικού σχεδιασμού και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων, συγκοινωνιακών έργων, γεφυρών, σηράγγων, ειδικών τεχνικών έργων και πολεοδομικές Λέοντος Σοφού 20 57001 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 402 300   metesysm@metesysm.gr
44 ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος τεχνικού γραφείου «Αναλογία/Μελετητής δημοσίων έργων: Μελετητής Υδραυλικών έργων-κατηγορία 13 (Β’ τάξης) & Μελετών Τοπογραφίας-κατηγορία 16 (Α’ τάξης ), Γνώστης του Γοκ και του Νοκ/Ελεγκτής Δόμησης Β’ τάξης Ελλησπόντου 26 55132 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 437 799 6936 015 074 zmichalakas@analogia.gr
45 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων   Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων   Παπαναστασίου 179    Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης  2310 320 094   6945 246 992  oikonomou@gu-cci.gr 
46 ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύμβουλος επιχειρήσεων Τσιμισκή 10 54624 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2313 088 904 6979 989 840 vagelispanagos@gmail.com
47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-TRINITY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομοτεχνικές μελέτες, σύνταξη-υποβολή και παρακολούθηση φακέλων σε προγράμματα ΕΣΠΑ Βούλγαρη 50 54248 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2316 007 727 6948 883 266 p.pap@consultant.com
48 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συμβουλευτική Επιχειρίσεων και Φορέων Μπάμπη Αννίνου 15 54646 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 411 119   raptisbc@otenet.gr
49 ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος τεχνικού γραφείου «Αναλογία»/Μελετητής Δημοσίων Έργων: Αρχιτεκτονικών μελετών-κτιριακών έργων κατηγορία 6 (Β’τάξης) & Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών-κατηγορία 07 (Β’ τάξης), Ενεργειακός επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης Β’ τάξης, Γνώστης του Γοκ και του Νοκ Ελλησπόντου 26 55132 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 437 799 6948 040 704 roiskliopidou@analogia.gr
50 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  Α)εκπόνηση μελετών χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, περιβάλλοντος, τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, β) διοίκηση, διαχείριση και επίβλεψη τεχνικών έργων Βασιλ.Όλγας 2016 54645 Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης 2310 423 180   info@sxediasmos-sa.gr 
51 ΕΡΜΗΣ 2004 Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα Χαλκηδόνα 57007 Χαλκηδόνα Θεσ/νίκης 2391 023 799 6947 119 600 mertzimekis@yahoo.gr
52 ΜΟΥΖΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εκπόνηση μελετών Ηβης 5 21100 Ναύπλιο Αργολίδας 2752 300 220   alexandra-mouzaki@hotmail.com 
53 EL-TRANSLATIONS Μεταφραστικο γραφειο υπηρεσιες μεταφρασης και διερμηνειας Λεωφ. Πεντέλης 2-Χαλάνδρι 15234 Αθήνα Αττικής 2106801333 6942 557 036 contact@el-translations.com
54 EVERGREEN PLAN-T ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σύμβουλοι αναπτυξιακών προγραμμάτων, γεωπονικές και περιβαλλοντικές μελέτες/συστήματα διαχείρισης πόρων Θεμιστοκλέους 23-25 10677 Αθήνα Αττικής 2114 040 253   info@eplant.gr
55 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προγράμματα επιχορηγήσεων Δοϊράνης 46-48 11363 Αθήνα Αττικής 2111 111 513 6942 557 036 nicktampaki@hotmail.com
56 Γ.Π.ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.-ΜΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σύμβουλοι ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας Πατρόκλου 3 15343 Αθήνα-Αγία Παρασκευή Αττικής 2110122326 6932363132 info@metonas.eu  
57 ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα Αρτεμισίου 68 12135 Περιστέρι Αττικής 2015 787 219 6977 077 728 geroukis@hotmail.com
58 ΡΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εκπόνηση μελετών Βας.Κων/νου 115 34006 Αμάρυνθος Ευβοίας 2229 067 113   ragiasjob@hotmail.com
59 RESULT EE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, εκπόνησης μελετών, στελέχωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού-συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων, εθνικών και ευρωπαικών προηραμμάτων, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, υπηρεσίες διοργάνωσης συναντήσεων , ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων, υπηρεσίες καταγραφής και αξιολόγησης διαδικασιών, υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου Μ.Αλεξάνδρου 29Α 54641 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης 2310889462   info@result.gr  
60 ALMA CONSULTING / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ βιομηχανική διοίκηση και οργάνωση παραγωγής Μ.Αλεξάνδρου 54 61200 Πολύκαστρο Κιλκίς 2343 022 662 6979 779 868 info@almaconsulting.gr
61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥ Ε.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  σύμβουλοι αναπτυξιακών προγραμμάτων, σύνταξη μελετών (business plans) και τεχνική στήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (project management) Ματσούκα 14 50200 Πτολεμαίδα Κοζάνης 2015787219 6973392637 knikou@letsdobusiness.gr