Ο τίτλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει το έργο είναι Στήριξη των ανέργων στην Πέλλα. Αντίστοιχα, ο τίτλος της προτεινόμενης πράξης είναι Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας .

Ο εταίρος που έχει αναλάβει να εκτελέσει καθήκοντα συντονιστή στην εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλος Ανάπτυξης ΣΥΜΒ.ΑΝ.  Α.Ε.

 Οι υπόλοιποι εταίροι της Σύμπραξης είναι οι : 

Οι ωφελούμενοι προέρχονται από δύο ομάδες στόχου, οι οποίες πλήττονται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ανεργία. Αυτές οι ομάδες στόχου είναι οι γυναίκες και οι νέοι κάτω των 25 ετών. Αντίστοιχα, το σύνολο των ωφελουμένων θα αποτελείται από : 

 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων : 22/04/2013 έως 10/05/2013

Σχέδιο Δράσης

Προσκλήσεις

Υποβολή Αιτήσεων