Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ακολουθεί τις γενικές αρχές της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επιδιωκόμενος στόχος του έργου είναι να τεθεί σε λειτουργία ένα σύνολο αλληλένδετων δράσεων, ώστε να αναβαθμιστούν οι μηχανισμοί επαγγελματικού προσανατολισμού για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης του πληθυσμού των ομάδων στόχου των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας

Ειδικότερα, επιδιώκεται μέσω του προτεινόμενου έργου να εξασφαλιστεί η ποιότητα της προσφερόμενης απασχόλησης στην ομάδα των ανέργων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των νέων επιστημόνων αλλά και αγροτών που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κάλυψη υφιστάμενων με άρτια καταρτισμένο και κατάλληλο προσωπικό.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων : 15/04/2013 έως 31/05/2013 (Παράταση)

Σχέδιο Δράσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δελτίο Τύπου

Κριτήρια Επιλογής

Έντυπο Αίτησης