ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

λογο-ΠΑΑ_χωρίς ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

eu_flag

ΠΑΑ 2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

ΝΕΟ! ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Έπειτα από την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου)

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΞΟΝΑ 4 (LEADER)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4ης προκήρυξης ’ξονα 4 (LEADER)

Οριστικοποίηση – επικύρωση  αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος του ’ξονα 4 από την ΕΔΠL με την αριθμ. 27/15.04.2014 ,  έπειτα από τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου της Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ

 

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ης προκήρυξης ’ξονα 4 (LEADER)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ης προκήρυξης ’ξονα 4 (LEADER)

Χάρτης περιοχής παρέμβασης

 

Προκήρυξη για την εκπόνηση μελετών στα πλαίσια του υπομέτρου 431β

Υλικό προκήρυξης

 

Ολοκληρώθηκε στις 7/10/2012 η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου της 2ης προκήρυξης (έργα δημόσιου χαρακτήρα) από την ΕΥΕ-ΠΑΑ χωρίς να υπάρχει καμία παρατήρηση.

Πρακτικό ΕΔΠL επικύρωσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων 2ης προκήρυξης (έργα δημόσιου χαρακτήρα)

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των έργων δημόσιου χαρακτήρα της 2ης προκήρυξης  του τοπικού προγράμματος και εγκρίθηκε από την ΕΔΠL στις 12.07.2012 το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης.

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Απριλίου η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο τύπου και αναλυτικός πίνακας των υποβληθέντων προτάσεων

 

08/02/2012 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΑ 4 (Υλικό για download)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ L321-3

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με βάση την ΚΥΑ 401/10.3.2010, άρθρο 18 παρ 8,  η απόφαση της ΕΔΠ LEADER και ο πίνακας κατάταξης, έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) τοπικές εφημερίδες στις εξής ημερομηνίες:

  •  την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011 στην εφημερίδα «’ποψη»

  •  το  Σάββατο 13 Αυγούστου 2011 στην εφημερίδα «Εδεσσαϊκή»

  •  την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 στην εφημερίδα «Λόγος της Πέλλας

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10.3.2010, άρθρο 18 παρ 9, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 15 ημέρες από την κοινοποίηση των επιστολών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Με βάση το πρόγραμμα των δημοσιεύσεων προκύπτει ότι η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, ήτοι Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 17/09/2010

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 18/09/2010, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ"

2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 21/09/2010, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ"

3η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 25/09/2010, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ"

4η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 28/09/2010, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ"

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 29/11/2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/09/2010

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr