ΑΝΑΣΑ & ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΝΕΟ!  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 108.204/1/2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πίνακας επιτυχόντων (αλφαβητική σειρά)

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας κατάταξης (φθίνουσα βαθμολογία)

Πίνακας κατάταξης (κατά αύξοντα ΑΜΚΑ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων

Έντυπο αποδοχής θέσης

Έντυπο μη αποδοχής θέσης

Έντυπο ένστασης

 

          

Η ΑΜΚΕ-ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ως Δικαιούχος φορέας συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Πέλλας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω της πρόσληψης 503 ωφελουμένων για την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με τους εξής συμπράττοντες φορείς:

1. Δήμος Πέλλας 10. Δ.Ε.Υ.Α.Ε
2. ΚΕΚΑΠΠΑ 11."ΕΥ ΖΗΝ"
3. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π 12. Δήμος Αλμωπίας
4. Δ.Ε.Υ.Α.Π 13. ΔΗΚΕΑ
5. Δήμος Σκύδρας 14. Δ.Ε.Υ.Α.Α
6. Δ.Ε.Υ.Α.Σ 15. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
7. Δ.Η.Κ.Ε.Σ 16. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
8. Δήμος Έδεσσας 17.Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Παλαιού Αγίου Αθανασίου
9. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε

 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας.

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων πρόκειται να ανακοινωθεί και να αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα το επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 23810 21000-24858

e-mail : anpe@pel.forthnet.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ. ΚΟΧ 108.204/1/2012